Turipo website
הפרויקט: אתר המאגד בתוכו המלצות של גולשים למסלולי טיולים בכל העולם. הלקוח ביקש לייצר לאתר שהיה לקראת סיום בנייתו, מראה חדש, עדכני ומלא חיים
אתר למשרד רואה חשבון
הפרוייקט: אתר המשמש ככרטיס ביקור אינטרנטי למשרד רואה חשבון ולשירותים המוצעים בו. הלקוח ביקש לשמר את הקו העיצובי שנקבע טרם ביצוע האתר, לייצר אתר רספונסיבי שיעמוד בקדמת הבמה הטכנולוגית
C3 website
הפרוייקט: אתר אינטרנט לחברה העוסקת בסחר קסווה בקמבודיה. הלקוח ביקש לעצב אתר תדמיתי אשר מאחוריו תעמוד מערכת דאטא מורכבת שתאפשר לצוותי החברה לעבוד מול מעל אלפיים משתמשי קצה
HITC Minisite
הפרויקט: אתר אינטרנט בעל עמוד אחד. הלקוח ביקש אתר שיהווה מעין כרטיס ביקור אינטרנטי, שיכלול את פרופיל החברה וטופס יצירת קשר, תוך כדי שמירה על הקו העיצובי של החברה מזה שנים מספר
Geen Solution Website
פרויקט: אתר אינטרנט בעל שתי רמות חשיפה. הפרויקט כלל עיצוב ופיתוח של האתר, כתיבת תוכן, תמיכה ותחזוקה לאחר השקתו. הלקוח ביקש לייצר מצב בו המבקרים באתר יוכלו לראות חלקים מסוימים ממנו רק באמצעות סיסמא, על מנת להגן על מידע של החברה ובו בעת להנגיש אותו  ברמה הבינלאומית
Irediology Minisite & Blog
הפרויקט: אתר אינטרנט בעל עמוד אחד המפרט שירותי האירידיולוגיה הטיפוליים ומשמש ככלי שווקי. בנוסף הלקוחה ביקשה להקים תשתית לבלוג שיתקיים בצד האתר כחלק מהאסטרטגיה השיווקית

You may also like

Back to Top